Hoe verbeteren we
de kwaliteit van en
binnen een klas?

Eerst laagdrempelig wat vragen stellen?

Process Communication Model (PCM)

Hoe kan het dat de ene leerling positief reageert op jouw opdracht en dat de andere leerling zich haast tegen je keert? Wat kan jij als leerkracht anders doen om een beter resultaat te krijgen? Kan je met jouw communicatie iets bereiken bij de leerling die je anders niet kan bereiken? Als leerkracht wil je op een fijne manier communiceren met jouw leerlingen. Daarmee bevorder je het pedagogisch klimaat in je groep. Hoe krijg je dat voor elkaar? Wij helpen je door middel van het Process Communication Model (PCM) om dit voor elkaar te krijgen.

effectieve instructie

Je geeft natuurlijk dagelijks een instructie aan je leerlingen. Toch vind je het resultaat niet bevredigend. Hoe kan je de effectiviteit van je instructie vergroten? Op welke manier kan je tijdens jouw instructie omgaan met de verschillen in niveaus? Kan je doelgerichter je instructie vormgeven? Wij willen haar kennis en ervaring graag inzetten en je coachen in het geven van een effectieve instructie.

Eigenaarschap

Eigenaarschap zorgt voor intrinsieke motivatie. Daardoor voelen jouw leerlingen zich verantwoordelijk voor hun leerproces. Zij hebben invloed op de lesstof. Als jouw leerling eigenaar is, voelt hij zich verantwoordelijk en wil hij dat het slaagt. Hoe kan je als leerkracht het eigenaarschap van je leerlingen bevorderen? Welke tools zijn daarvoor nodig? WIj nemen je graag mee in het proces om eigenaarschap vorm te geven.

Leren zichtbaar maken

Jouw leerlingen moeten dagelijks naar school. Wat doen ze daar eigenlijk? Wat hebben ze geleerd? En weten jouw leerlingen ook op welke manier ze het hebben geleerd? Uit onderzoek is gebleken dat een heldere doelstelling richting geeft aan je leerproces. Het wordt daarmee ook effectiever. Wij zetten daarvoor een ‘leermuur’ in. We delen dan onze kennis over het werken met een leermuur graag met je.

Beeldcoaching

Welk effect heeft jouw leerkrachtgedrag op je leerlingen? Is jouw interactie met de groep of met deze leerling wel zo effectief? Hoe kan je jouw leerkrachtgedrag effectiever inzetten? Eigenlijk zou je best weleens bij jezelf achter in de klas willen zitten om naar jezelf te kijken. Dat kan door middel van beeldcoaching! Nelleke Huissoon begeleidt je bij het formuleren van een leerwens. Aan de hand van deze leerwens brengt zij je leerkrachtgedrag in beeld. In de gesprekken over de opnames stimuleert zij jou als leerkracht om sterk leerkrachtgedrag effectiever in te zetten. Zij-instromers, starters, ervaren leerkrachten die hun interactie met de groep willen verbeteren en andere onderwijsprofessionals helpt zij graag om hun vaardigheden te verdiepen en te verbreden.

Burgerschaponderwijs

De wet zegt dat scholen de leerlingen kennis en respect moeten bijbrengen over de basiswaarden van de Nederlandse rechtsstaat.

De school is ook een oefenplaats voor leerlingen waar zij kunnen oefenen met de vaardigheden die ze in de maatschappij nodig hebben. Een ander beoordelen zonder vooroordeel: lukt dat altijd? Of zijn er onbewust toch in je woordgebruik of vraagstelling aspecten aan te wijzen die de ander juist tegen je in het harnas jagen? Je treedt een ander met respect tegemoet, maar ervaart die ander dat respect ook zo? Zaken waarvan Ed van Hell leraren en leerlingen bewust wil maken en hiervoor tools wil aanreiken.

Rekenonderwijs

De resultaten van het rekenonderwijs in de school of in die ene groep laten te wensen over. Je vindt het lastig om de oorzaak te achterhalen. En als je een goede analyse hebt gemaakt, hoe ga je hiernaar handelen in de groep of op schoolniveau? Wij hebben enorm veel kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van rekenonderwijs. Wij helpen jou als leerkracht of jullie als team om het rekenonderwijs een nieuwe kwaliteitsimpuls te geven.

Ook interessant om te weten!