Ontdek bij 'schreeuw
om leven' dat elk
leven waardevol is

Al het leven is door God gegeven, kwetsbaar en kostbaar!

Wilt u dat uw leerlingen leren omgaan met onderwerpen als onbedoelde zwangerschap en abortus? Zo zijn ze hopelijk wat voorbereid voor het geval zij er in hun leven mogelijk plotseling mee te maken krijgen. Met een les hopen we veel kinderen te bereiken met de boodschap dat het leven waardevol is. Met dit leven hebben we verantwoordelijk en voorzichtig om te gaan. Daarom luidt de kernzin van deze les: 'Al het leven is door God gegeven, kwetsbaar en kostbaar!'Facilitator: Schreeuw om leven

Kosten: gift, richtbedrag van € 75,- per presentatie

Programmaduur: 1-1,5 uur

Leeftijdscategorie: groep 7/8

Maximale groepsgrootte: 1 klas

Onderwijsbevoegdheid aanwezig: Nee

Inzetbaar in regio: heel Nederland

Nodig vanuit school: digibord

Beschikbaarheid: in overleg

Website: www.schreeuwomleven.nl

Hoe ziet de dag eruit?

1-1,5 uur

Presentatie


Tijdens de presentatie leren kinderen met verwondering en respect naar het ongeboren leven te kijken. Ze kunnen benoemen wat abortus provocatus inhoudt en wat de belangrijkste achtergronden en overwegingen zijn. Ook kunnen ze zich inleven in de complexe situatie van moeders die onbedoeld zwanger zijn. Ze kunnen benoemen waarom christenen abortus afwijzen en oefenen met het spreken over deze moeilijke onderwerpen.

Een kleine impressie van de dag:

Hebben jullie er al zin in?:)

Boek bij JufMeester een:.... > Presentatie 'Schreeuw om leven'