vervanging binnen je
school met flexibel
​​​​​​​inzetbare talenten

vervanging nodig op korte termijn? bel of app ons!

De oplossing voor je vervangingsprobleem

De dagelijkse schoolpraktijk laat zien dat het niet eenvoudig is om vervanging te regelen. Er zijn talenten nodig die zich flexibel willen inzetten om scholen hierin bij te staan. Met onze vervangingspool kunnen wij dit binnen jouw school realiseren; leerkrachten en onderwijsassistenten zetten via deze pool hun talenten in. Door de krachten te bundelen en gebruik te maken van flexibel inzetbare talenten, zorgen we voor een oplossing van je vervangingsprobleem. Samen staan we immers sterker dan alleen!

Een leerzaam én leuk alternatief voor je lesdag?

Boek themadagen voor jouw klas!

Maatwerk voor zowel
​​​​​​​school als vervanger

Met onze regionale en praktische aanpak ontzorgen we scholen. De opzet vindt altijd plaats in nauw overleg met de betrokken partijen en zo leveren we maatwerk voor zowel school als vervanger.

En, al overtuigd?

Wanneer een invalverzoek betrekking heeft op een vervanging van langer dan vier weken wordt er, indien gewenst, een kennismakingsgesprek gepland met de invaller. Na een positief gesprek wordt de vervanger voor langere tijd ingezet. Bent u ervan overtuigd dat onze pool de oplossing is voor uw vervangingsprobleem? Neem contact op met Arianne of Nellemieke. Of vraag de brochure aan!

Procedure van een invalverzoek

van telefoontje tot schoolbel

1

Je belt de planner of dient via de planningsapp een invalverzoek in.

2

De planner gaat vervolgens met het invalverzoek aan de slag.

3

De vervanger wordt ingepland en je ontvangt een bevestiging.

4

De vervanger ontvangt hiervan een bevestiging.

Voorafgaand ontvangt de vervanger een concrete instructie van de school. De contactpersoon van de school vangt de invaller op en maakt de invaller wegwijs. Aan het einde van de dag loop je even bij de invaller langs om te horen hoe de dag verlopen is.

De planningsapp

JufMeester maakt gebruik van een planningsapplicatie. Als deelnemende school ontvang je een eigen account. Met dit account kun je jouw eigen schoolgegevens inzien, de gegevens van de vervangers bekijken en vervangingsverzoeken indienen.

Kwaliteit en professionalisering

Alle invallers hebben een diploma / getuigschrift en VOG waaruit blijkt dat zij bevoegd zijn voor de werkzaamheden die zij uitvoeren. We organiseren jaarlijks minimaal vier verschillende workshops voor de invallers. Zo blijven onze invallers zich ontwikkelen en blijven ze op de hoogte van actuele thema’s in het onderwijs. Afhankelijk van de behoefte leggen we klasbezoeken af, zetten beeldcoaching in of bieden andere vormen van begeleiding.

Ook interessant om te weten!