Wij respecteren uw privacy

De privacy- en
​​​​​​​cookieverklaring
van jufmeester.nl

Bij JufMeester.nl respecteren we de privacy van alle gebruikers op de site en dragen we er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij gebruiken uw gegevens om uw contactverzoek(en) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Mochten wij uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan zijn wij verplicht daarvoor uw toestemming te vragen. JufMeester is een initiatief van ECM dialoog en werkt vanuit de zelfde systemen. ECM dialoog zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. In onze privacyverklaring laten we zien welke gegevens wij waarom verzamelen en hoe wij met die informatie omgaan.