Tweede wereldoorlog: geschiedenis beleven,
toepassen en doen!

Ken jij de geschiedenis van je woonplaats?

Vanuit het grote verhaal van de geschiedenis dalen we af naar de eigen woonplaats of omgeving van de leerlingen. We leggen verbindingen tussen toen en nu en denken na over gemaakte keuzes van mensen uit de omgeving en de gevolgen daarvan. De nieuwsgierigheid van de leerlingen wordt geprikkeld. Ze kiezen zelf een onderwerp uit waarnaar ze onderzoek gaan doen. Dit onderzoek doen ze door middel van (begrijpend) lezen in boeken en/of digitaal. Daarna oefenen ze met presenteren en sociale vaardigeden. Lezen en woordbegrip behoren bij het onderzoek waar de leerlingen samen aan werken tijdens de les. Zo komt de tijd van lang geleden heel dichtbij!Facilitator: Pieter Hoekstra

Kosten: € 300,- + reiskosten

Programmaduur: morgen, middag of hele dag

Leeftijdscategorie: groep 7/8

Maximale groepsgrootte: 1 klas of 2 groepen samen in overleg

Onderwijsbevoegdheid aanwezig: Ja

Inzetbaar in regio: n.v.t.

Nodig vanuit school: digibord

Beschikbaarheid: donderdag in overleg

Hoe ziet de dag eruit?

08:30 uur

Introductie


Pieter introduceert zich en maak kennis met de kinderen. We nemen samen de planning door van de morgen of middag.

08:45 uur

Dagopening


Een dagopening waarbij we aansluiten bij het thema van de school is mogelijk. Ook kunnen we beginnen met een Bijbelgedeelte dat past bij het thema van deze dag.

09:15 uur

Rekenen


Tijdens de rekenles gaan we aan de slag met Romeinse en Latijnse getallen. We leren welke betekenis dit had in het aantal soldaten op een slagveld en leren de logistiek hierachter.

10:00 uur

Pauze


Tijd voor eten en drinken. Eventueel kan er een verhaal voorgelezen worden om aan te sluiten op vaste pauzetijden.

10:15 uur

Instructie en presentatie voorbereiden


De kinderen krijgen een instructie en gaan in groepjes aan de slag. Ze onderzoeken een onderdeel uit de geschiedenis en bereiden een presentatie voor.

11:15 uur

Presenteren


De kinderen presenteren hun werkstuk en leggen uit wat ze hebben geleerd.

11:45 uur

Evaluatie presentateis en onderzoek


We evalueren de presentaties en het gedane onderzoek. Vervolgens eindigen we voor de morgen.

12:00 uur

Pauze


Tijd voor de lunch.

13:00 uur

Beginnen voor de middag


De middag wordt geopend met zingen en gebed.

13:15 uur

Objecten bekijken


Pieter heeft erg veel spullen uit de Tweede Wereldoorlog. Kinderen mogen deze bekijken en hebben alle tijd om daar verdiepingsvragen bij te stellen.

14:30 uur

Optioneel: documentaire


Wanneer er nog tijd over is kunnen we een documentaire kijken die aansluit bij de leeftijd van de kinderen en het onderwerp van deze dag.

Een kleine impressie van de dag:

Hebben jullie er al zin in?:)

Boek bij JufMeester een:.... > Dagdeel geschiedenis