Subsidie aangevraagd?

Maak Voordelig gebruik
van flexibel inzetbare
leerkrachten!

Wil je ons wat vragen over deze regeling?

Heb je subsidie ‘extra hulp voor de klas’ aangevraagd? Maak nu voordelig gebruik van de inzet van flexibel inzetbare leerkrachten! Het kabinet trekt in 2021 eenmalig geld uit om scholen te ondersteunen in coronatijd - om het primaire proces in de school doorgang te laten vinden en de druk op de schoolteams te verlichten.

ddag

Deze steun is bedoeld voor:

# Het inhuren van personen die toezicht houden in de klas, bijv. bij digitaal onderwijs door een leraar.

# Het inhuren van ondersteuning en begeleiding ter ontzorging van leraren en ander personeel.

# Het werven, selecteren en organiseren
van extra, tijdelijk personeel.


# Het laten geven van gastlessen.

v

# Het laten geven van gastlessen.

# Het inzetten van leraren, instructeurs en onderwijsassistenten.

# De ondersteuning op logistiek en toezicht op de naleving van coronamaatregelen.

# Het inzetten van studenten.


Vrijblijvende interesse?

Bel of app (06) 49 93 85 85 of e-mail nu naar info@jufmeester.nl

Tijdelijke inzet kan het
verschil maken, juist nu.

JufMeester organiseert voor ruim 50 scholen vervanging bij ziekte, verlof of ontstane vacatures. Met onze professionaliteit en deskundigheid kunnen wij veel betekenen voor uw leerlingen en team. Juist nu, wanneer tijdelijke inzet het verschil kan maken bij (leer)achterstanden of werkdruk.