Elly van Schaik

‘Genieten, als je dan een kind ziet die trots is
​​​​​​​op zijn werk’

Invalkracht via JufMeester.nl

Met veel passie en plezier heb ik al bijna eenenveertig jaar in de kleutergroepen doorgebracht! Het boeit mij elke keer weer om te zien hoe een kleuter zich op zijn eigen wijze en tempo groeit en tot bloei komt. Het fascineert en interesseert mij om bij elk kind de juiste ingang en afstemming te vinden om hem in zijn ontwikkeling te stimuleren. Naar aanleiding van een prettig en constructief kennismakingsgesprek ben ik vanaf augustus 2021 voor kleutergroepen beschikbaar voor JufMeester.


Leuke invalervaring:
Een kleuter vertelde aan het begin van de dag over de tractor en de boerderij. Hij bleek tijdens zijn speel-werk-activiteit het volbrengen van zijn verplichte activiteit (knippen en plakken) heel lastig te vinden. Ik ben er naast gaan zitten en door de tractor en boerderij uit zijn verhaal erbij te betrekken lukte het hem om aan zijn opdracht te blijven en klaar te krijgen. Genieten, als je dan een kind ziet die trots is op zijn werk!

Benieuwd naar meer ervaringen?