Jan Buijtenhuis

‘Het is fijn om in zo’n flexibele omgeving te
kunnen werken’

Invalkracht via JufMeester.nl

Al ruim 5 jaar werk ik bij JufMeester. Tot grote tevredenheid. Het is fijn om in zo’n flexibele omgeving te kunnen werken. Onderwijs is zo mooi: kinderen die onderweg zijn, voorbereiden op een plaats in de maatschappij, kerk en gezin. Kinderen wijzen op het belangrijkste in hun leven: de Heere Jezus kennen: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’ Kinderen kunnen je veel energie geven als we samen iets leren op geestelijk, cognitief en sociaal gebied.


Mooiste ervaring: ontmoeting van oud-leerlingen en kinderen van oud-leerlingen. Ben ik ergens op een school aan het invallen, staat er opeens een moeder bij de deur. ’Kent u me nog?’ Blijkt even later dat ze meer dan 25 jaar geleden in de klas heb gehad als leerling. Nu mocht ik op een andere school lesgeven aan haar zoon... Het onderwijswereldje is klein en heeft veel van zulke verrassende ontmoetingen!

Benieuwd naar meer ervaringen?